خدمات

جدول ارئه خدمات سالن کنفرانس برج IT

 

ردیف دسته بندی ها شرح خدمات

(طلایی)

شرح خدمات

(نقره ای)

شرح خدمات

(برنزی)

1 مجری

خانم قدرتي

(ساعتي 1/000/000 ريال)

آقاي محمدپور

(ساعتي 500/000 ريال)

خانم

(ساعتي 200/000 ريال)

2 پذیرش و ثبت نام

دبيرخانه

(نفري 20/000 ريال)

دبيرخانه
(نفري 10/000ريال)
دبيرخانه
(نفري 5/000 ريال)
3 پذیرای کامل از مراسم      شرکت مهمانو         معمولي            خانگي
4

دوربین عکاسی و

فیلمبرداری

آقاي رضوي با تيز

(ساعتي 1/000/000 ريال)

آقاي رضوي بدون تيز

(ساعتي 500/000 ريال)

خانم

(ساعتي 200/000 ريال)

5

سرویس اینترنت

مخصوص سالن

                  _                  _                _
6 مترجم آنلاین

آقاي

(ساعتي 1/000/000 ريال)

خانم

(ساعتي 500/000 ريال)

خانم

(ساعتي 200/000 ريال)

7 دلقک و تم تولد

خانم قدرتي

(ساعتي 1/000/000 ريال)

آقاي محمدپور

(ساعتي500/000 ريال)

خانم

(ساعتي 200/000 ريال)

8 تبلیغات

محيط سالن

(ساعتي 1/000/000 ريال)

کانال هاي سالن

(ساعتي 500/000ريال)

اخبار

(ساعتي 200/000 ريال)

9 نمایشگاه

داخل سالن

(ساعتي 1/000/000 ريال)

بيرون سالن

(ساعتي 500/000 ريال)

آسانسور

(ساعتي 200/000 ريال)

10 اسپانسر             طلایی           نقره ای           برنزی
11 صندلی اضافه

چرمي

(هر عدد 30/000 ريال)

پلاستيکي

(هر عدد 20/000 ريال)

کودک

(هر عدد 10/000 ريال)

 

راه هاي ارتباطي براي استفاده از سالن آمفي تئاتر و کنفرانس برج IT
• تلفن روابط عمومي 1 : 09171130471 و 09107000083 و 09173146502
• تلفن روابط عمومي 2 : 09358287872 و 09358287898
• تلفن واتس آپ و سروش : 09397566718
• تلفکس شرکت : 4-32362923-071
• فکس : 36306053-071
• آدرس سالن : خيابان ارديبهشت، روبروي سازمان صنعت و معدن و تجارت، ساختمان برج IT، طبقه 11
• آدرس : خيابان استقلال ، نرسيده به باسکول نادر ، پلاک 85
• صندوق پستي : شيراز 547- 71955 و صندوق پستي : تهران 4573- 14155
www.mtk-co.com

فایل خدمات سالن برج IT